โปรเน็ตดีแทค ใช้ไม่หมดทบไปใช้ครั้งหน้า+โทรฟรีเบอร์ดีแทค รายวัน/รายเดือน
โปรเน็ตดีแทค แบบใช้ไม่หมดทบไปใช้ครั้งหน้า รายวัน/รายเดือน+โทรฟรีเบอร์ดีแทค ครั้งละ 60 นาทีต่อครั้ง ส่วนที่เกินคิดนาทีละ