บริการให้เน็ตฟรี แฮปปี้ ดีแทค สมัครเลย!!

Dtac Happy : แฮปปี้ให้เล่นเน็ตฟรี 30 นาที สูงสุด 4 ครั้งต่อเดือน ค่าธรรมเนียมครั้งละ 1บาท โทร *1017 หรือ *117# แล้วกดโทรออก

ให้เน็ตฟรีดีแทค

วิธีการสมัคร

 • บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *117# สำหรับข้อความตอบกลับภาษาไทย หรือ กด *117*9# สำหรับข้อความตอบกลับภาษาอังกฤษ
 • ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) โทร *100
 • ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) โทร *1017

อัตราค่าบริการ  ค่าธรรมเนียม 1 บาท

 • ลูกค้าจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ 30 นาทีที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอใช้บริการ
 • ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ 30 นาทีที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • รับสิทธิ์ได้วันละ 1 ครั้ง สูงสุด 4 ครั้ง / เดือน
 • ผู้ใช้บริการต้องมียอดเงินคงเหลือไม่เกิน 5 บาท
 • ผู้ใช้บริการต้องมียอดการใช้งานสะสมตั้งแต่เปิดเบอร์ในระบบ ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป
 • ผู้ใช้บริการต้องมีสถานะปกติโดยมีจำนวนวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน ณ วันที่ใช้บริการ
 • ผู้ใช้บริการจะต้องรอรับ SMS ยืนยันก่อนเริ่มใช้งาน
 • ระบบจะคิดค่าธรรมเนียม 1 บาทต่อครั้ง
 • บริษัทขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของใจดีให้เน็ตเป็นดังนี้คือผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการใจดีให้เน็ตได้ต่อเมื่อมียอดการใช้งานสะสมในระบบตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปตั้งแต่เปิดเบอร์โดยมีผลเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

Related Posts